به مرکز پشتیبانی آنلاین تدبیر خوش آمدید

شرکت پردازش موازی سامان، ارائه دهنده سیستم جامع مالی و اداری تدبیر، به منظور ساده سازی فرآیند رسیدگی به درخواست ها و شکایات و پاسخ گویی بهتر به مشتریان، سیستم پشتیبانی آنلاین را راه اندازی نموده است. در سیستم پشتیبانی آنلاین به هر یک از درخواست های پشتیبانی کد رهگیری منحصر بفردی اختصاص داده می شود که با استفاده از آن می توانید فرآیند پاسخگویی به درخواست ها یا شکایات را به صورت آنلابن پیگیری نمایید. برای راحتی شما تاریخچه درخواست ها و شکایاتی که توسط شما ثبت شده است در سیستم پشتیبانی آنلاین نگهداری می شود. برای دسترسی به تاریخچه فعالیت ها و پیگیری درخواست های ثبت شده در سیستم وارد کردن ایمیل معتبر الزامی می باشد.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!